Dziś jest:

KONTAKT

Urząd jest do Państwa dyspozycji w godzinach:

Pn: 7:15 - 16:15
Wt. - Pi: 7:15 - 15:00

tel. (061) 427-59-20
fax. (061) 427-58-58
sekretariat@lubowo.pl

Wyjaśnienie SIWZ 1 - przebudowa zaplecza sali sportowej w Owieczkach

28-10-2013

Wyjaśnienie SIWZ 1 - przebudowa zaplecza sali sportowej w Owieczkach

271.14.2013                                                                Łubowo 28.10.2013 r.
 
                                                                                                                   
 
 
 
Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
odpowiedź na pytanie oferenta
 
Dotyczy przetargu na:
Przebudowa istniejącego, wolnostojącego zaplecza budynku szkoły na potrzeby sali gimnastycznej wraz z budową wjazdu na działkę 116/1 w Owieczkach, Gmina Łubowo
 
 
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od oferentów dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), wyjaśniam, co następuje:
 
1. Czy należy skalkulować ogrodzenie i wydzielenie placu budowy gdyż brak pozycji w kosztorysie?
odpowiedź: Wykonawca winien skalkulować wydzielenie placu budowy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i zasad prowadzenia budowy/przebudowy. Należy mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.
 
2. Czy należy skalkulować opaskę żwirową wokół budynku?
odpowiedź: Tak , Wykonawca winien skalkulować opaskę wokół budynku.
 
3. Proszę o wyjaśnienie czy należy skalkulować koszty związane z przestawieniem już istniejącego ogrodzenia wraz z zapleczem przy aktualnie wykonywanej inwestycji oraz dostępem do planowanego remontu zaplecza?
odpowiedź: Ewentualne koszty przestawienia zaplecza lub wykorzystanie/przestawienie istniejącego ogrodzenia placu budowy oferent winien uzgodnić z Wykonawcą sali sportowej – dane kontaktowe można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo. Wykonawca sali sportowej nie może utrudniać dostępu do remontowanego zaplecza.
 
4. Proszę o wyjaśnienie czy dojazd do planowanej przebudowy Zaplecza na potrzeby Sali Gimnastycznej jest dojazdem do aktualnie wykonywanej inwestycji Sali Gimnastycznej?
odpowiedź: Tak, jest to ten sam dojazd.

5. Czy termin wykonania zamówienia podany w SIWZ jest terminem ostatecznym wykonania bezusterkowo zamówienia?
odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pkt. V SIWZ:
„Termin wykonania zamówienia: – do 31 marca 2014r.  Termin ten obejmuje faktyczne wykonanie robót i jest ostatecznym terminem odbioru robót.....”
 
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych?
odpowiedź: Zamawiający określił warunki płatności w § 7 pkt. 2 wzoru umowy, zgodniez którym rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury, wystawionej po zakończeniu inwestycji.
 
7. Istnieją rozbieżności pomiędzy kosztorysem a projektem. Czy oferent musi skalkulować cenę w oparciu o kosztorys czy opierać się o projekt i SIWZ oraz stan istniejący obiektu?
odpowiedź: Zamawiający określił sposób skalkulowania ceny przez oferenta w pkt XII SIWZ – przedmiar stanowi element dodatkowy, pomocniczy i nie zwalnia Oferenta od starannego przygotowania oferty w oparciu o wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na ostateczną wycenę zaproponowaną w ofercie.
 
8. W branży sanitarnej oraz elektrycznej istnieją przekucia pod nowe podejścia do urządzeń sanitarnych i elektrycznych.
Czy należy skalkulować odtworzenie izolacji oraz warstw posadzki?
odpowiedź: Tak,  zgodnie z projektem.
Czy należy skalkulować warstwy tynku?
odpowiedź: Tak,  zgodnie z projektem.
 
9. Czy należy skalkulować systemowe ścianki występujące w projekcie?
odpowiedź: Tak,  zgodnie z projektem.
 
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania pozycji nieujętych w kosztorysie?
odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 7 powyżej. Kosztorys ofertowy nie jest elementem wpływającym na  ocenę oferty (ryczałt), aczkolwiek Zamawiający prosi o jego przygotowanie.
 
11. Czy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie za prace dodatkowe, czy oferent musi przewidzieć roboty nieprzewidywalne?
odpowiedź: Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem.
 
Ponadto odpowiadając na pytania telefoniczne - należy skalkulować wymalowanie całej  elewacji remontowanego zaplecza zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie – uzgodnioną dodatkowo z Zamawiającym (przedmiar/projekt wskazuje wymalowanie tylko części elewacji).
 
Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
 
 
Z poważaniem
 
 
                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej
 

WYDARZENIA

12-11-2013

11 listopada 2013r. w Łubowie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
O godz. 10.30 ksiądz proboszcz Jan Łykowski odprawił Mszę. św. w intencji Ojczyzny w kościele filialnym w Łubowie. Po Mszy mogliśmy podziwiać przedstawienie przygotowane przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Owieczkach.


więcej

05-11-2013

Wójt Gminy Łubowo serdecznie zaprasza na uroczystości związane ze Świętem Niepodległości  11 Listopada.
więcej

NEWSLETTER

Sonda

Droga krajowa nr 5 Co sądzisz o problemie drogi nr 5? Drogi internauto, po zaznaczeniu jednej z odpowiedzi 1-3 zaznacz również jedną z odpowiedzi 4-5.
Stanowczo powinna być drogą krajową
 
107
Powinna zostać drogą gminną
 
9
Nic mnie to nie obchodzi
 
3
Jestem mieszkańcem gminy
 
63
Mieszkam poza gminą - jestem użytkownikiem drogi
 
20
Sonda jest zamknięta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij